פירוק חברות

פירוק חברה היא הליך משפטי העוסק בחיסול חייה של חברה על דרך סיום האישיות המשפטית שבה וחלוקה של הנכסים שנמצאים בה לזכאים השונים כנושים וכאישיות משפטית נפרדת.

המטרה הכללית של הליך פירוק חברה הינה ניצול ראוי של הנכסים השונים שנמצאים בחברה לכיסוי החובות שלה ובכך לסייע לה באופן שוויוני לשלם את כל ההתחייבויות הכספיות.

ישנם 2 סוגים לפירוק חברה:

פירוק חברה מרצון בהליך מזורז

משרדינו צבר ניסיון רב בהליך של פירוק מרצון לצורך סגירת החברה ומחיקתה מספרי רשם החברות תוך מתן שירות יעיל, מהיר ומקצועי בדרך אל התוצאה המיוחלת קרי, סגירת החברה, פירוקה וחיסולה!

פירוק ע"י בית המשפט

הגשת בקשה לפירוק חברה (פשיטת רגל של חברה) יכול ותוגש על ידי נושי החברה, בעל מניות בחברה או מטעם עובדי החברה.

 חלוקת הנכסים בעת פירוק חברות

השאלה המרכזית והקשה ביותר בדיני הפירוק היא: כיצד ראוי לחלק את נכסי החברה בין נושיה?

מראש ידוע, כי נכסי החברה אינם מספיקים כדי לשלם לכל נושה את סכום החוב המקורי שלו.
לכן, כלל הנושים או אחוז ניכר מתוכם יצטרכו לאבד חלק כלשהו מהחוב שלהם, אותו ציפו לקבל מהחברה לפני שהפכה חדלות פירעון (שיקום כלכלי).

השאלה, האם נושה מסוים יזכה להחזר חובו, חלק ממנו או שמא יאבד את כולו, תלויה בסדר העדיפות של אותו נושה בפירוק.
עקרון העדיפות (המכונה לעתים "כלל העדיפות המוחלטת") קובע כי קיימות דרגות שונות של נושים; נכסי החברה יחולקו תחילה לנושים בדרגה הגבוהה ביותר, ולאחר שנפרע חובם של אלו, יעבור המפרק לדרגה הבאה ויחלק להם את חובותיהם, וכן הלאה.

אנחנו נשמח לסייע לחברתכם במידה ונקלעתם לקשיים פיננסים ולבדוק מהם ההליכים הנכונים ביותר עבורכם

דילוג לתוכן