פירוק שיתוף בין יורשים

נקלעתם לסיטואציה שבה נדרשת פירוק שותפות בין היורשים?
רוצים לקבל את הייעוץ המקצועי ביותר? פנו אלינו!

פירוק שיתוף בין יורשים

פירוק שיתוף בין יורשים או פירוק שיתוף בירושה הוא הליך שמטרתו לחלק לכל אחד מן היורשים את חלקו בעיזבון, כך שהשותפות הכפויה שנוצרה ביניהם בנכסי העיזבון בשל הירושה תסתיים. כך לדוגמא, בהעדר הסכמה ניתן לערוך פירוק שיתוף בדירה בין יורשים או פירוק שיתוף במקרקעין בין יורשים, גם באמצעות הסכם בין יורשים וגם באמצעות הגשת תביעה לפירוק שיתוף לבית משפט, בהעדר הסכמה כאמור.

דרכי חלוקת עיזבון בין יורשים

יש להפריד בין חלוקת העיזבון בין היורשים באמצעות הליך של פירוק שיתוף במקרקעין בין יורשים ופירוק שיתוף בירושה של מיטלטלין שהינו פשוט יותר, בדרך כלל. בעוד שמיטלטלין כגון סכום כסף ניתנים לחלוקה בין היורשים באופן פשוט, קשה יותר לחלק זכויות במקרקעין, וקושי זה מביא לסכסוכים רבים בין היורשים.

פירוק על פי הסכם בין יורשים או הסכם חלוקת עיזבון

סעיף 122 לחוק הירושה קובע כי בניהול העיזבון וחלוקתו, חייבים היורשים לפעול מתוך הסכמה. הסכמת היורשים לאופן חלוקת הירושה תתבצע באמצעות עריכת הסכם בין יורשים או הסכם חלוקת עיזבון. פירוק בדרך שכזו מאפשר ליורשים להחליט כיצד ירשמו הזכויות בירושה על מקרקעין וזאת אף אם צו הירושה או צו קיום הצוואה קובעים הסדר חלוקה אחר. אין כל ספק כי פירוק הזכויות בירושה באמצעות הסכם מהווה הדרך העדיפה והזולה ביותר במרבית המקרים, הן בשל החסכון בזמן ובעלויות ייצוג משפטיות והן בשל העובדה שבדרך זו ניתן גם לבצע תכנוני מס ולחסוך ליורשים בעתיד תשלומים גבוהים לרשויות, לכשיחליטו למכור את החלק שירשו במקרקעין.

דילוג לתוכן