שיקום חברות

חברות רבות הנקלעות לקשיים כלכליים נמצאות במצב רגיש המאיים על המשך פעילותן, מצד אחד הן חשופות לתביעות מצד הנושים ומצד שני הן אינן מודעות לכך שקיימים סעדים בחוק המאפשרים את הליך שיקומן. מהן ההשלכות של תהליך פירוק חברה במקרה של חדלות פירעון, ומהם יתרונות תהליך השיקום?

מהן ההשלכות של תהליך פירוק חברה במקרה של חדלות פירעון?

בפירוק חברה הנכסים נמכרים והתמורה ממכירתם מסייעת בפירעון החובות לנושים. פעמים רבות, הבחירה בהליך הפירוק נעשית בחיפזון מבלי לממש סעדים הקיימים בחוק החברות המאפשרים את שיקומה של החברה. כאשר חברה נכנסת להליכי פירוק היא מאבדת מערכי הנכסים שלה וזאת בשל הדחיפות מצד הנושים למכור אותם במהרה. כמו כן פעמים רבות עיקר הנהנים מהכסף שהוזרם עקב המכירה הנם הנושים הגדולים והחזקים.

יתרונות תהליך שיקום חברות

כאמור בחוק החברות קיימים סעדים המעניקים פרק זמן של עד תשעה חודשים ויותר להתארגנות מחדש ביניהם:
ארגון פנימי מחודש, פעולות ניהוליות לצמצום הוצאות, הכנסה של שותף או משקיע נוסף, הערכת שווי והסדרי חובות.

היתרונות בבחירה בתהליך שיקום חברות:

1. החברה עוברת תהלי ייעול עסקי שבו דווקא ישנה אפשרות להגדלת ההכנסות ולהביא את העסק לצמיחה.בתהליך השיקום מבוצעת עבודת עומק שתוצאותיה עשויות להביא דווקא הכנסות גבוהות ומוניטין משופר.

2. שמירה על "עסק חי"– והכנת החברה למכירה עתידית כעסק מניב בעל מוניטין, נכסים, הסכמים וחובות מוסדרים. בחירה באפיק זה מאפשרת פוטנציאל של רווחים גבוהים יותר לעומת מסלול הפירוק.

3. חיסכון כלכלי והתייעלות למשק– הצלחה ושגשוגה של חברה מבטיח את המשך המעורבות בפרויקטים בהם היא עוסקת, שמירה על ערכי קרנות הפנסיה והעסקה של עשרות, מאות ואולי אלפי עובדים, שיכולים לשמור על רצף וביטחון תעסוקתי ולהשתתף במעגל הכלכלה.

4. החוק עומד לצידכם ויש אפשרויות רבות לשקם את החברה. כל חברה אשר נקלעה לקשיים פיננסיים יכולה להיעזר בסעיפי חוק החברות המאפשרים לה להקפיא הליכי נשייה לפרק זמן של עד תשעה חודשים (עם אפשרות להארכה נוספת).  את הזמן הזה יכולה החברה לנצל למציאת  פתרונות שישיבו אותה שוב אל דרך המלך ביניהם מיזוג עם חברות אחרות, מיפוי החובות ויצירת הסדרי תשלום, בחינת שילוב של משקיע, הערכת שווי ופעולות המביאות להתייעלות מערכתית כמו צמצום בהוצאות התפעוליות, הגדלת מכירות וכדומה.

דילוג לתוכן