חייבם בהוצאה לפועל? חשוב שתדעו

בריאות גורמים ליותר ויותר משפחות לבעיית תזרים מזומנים, ההופכת עד מהרה למערכתית, כאשר המשפחה מוצאת את עצמה חבה כספים רבים, למספר רב של ספקים ומוסדות.

ברוב המקרים, פניה להליך פשיטת רגל היא הדרך המשתלמת והטובה ביותר לפתיחת דף חדש ולמחיקת החובות.

מרגע שחייב נקלע לתסבוכת כלכלית, נפתחים נגדו במהרה תיקי הוצאה לפועל וזוכיו פועלים כנגדו באמצעות עיקולי עו"ש, עיקולי משכורת, הגבלות על רישיון הנהיגה, עיקולי מטלטלין, עיכובי יציאה מהארץ ועוד.

ההליכים הקשים בם הזוכים נוקטים נגד החייב, רק מעמיקים ומחריפים את מצבו הכלכלי והחייב מוצא קושי לצאת מן המצב העגום אליו נקלע.

נוכח הלחץ הכבד והמצב הבלתי אפשרי בו החייב מצוי, פונים החייבים לעו"ד העוסקים בתחום חדלות הפרעון, משלמים עשרות אלפי שקלים עבור שכ"ט עו"ד, אותם החייבים מגייסים ברוב המקרים ממשפחתם התומכת, וכך מתחילים בהליך פשיטת רגל ולא באמת מבינים עד הסוף את התהליך אשר בכוחו לבטל את כל ההליכים כנגדם ולמחוק לבסוף את כלל החובות.

ובמה אמורים הדברים?

הגיע אליי לקוח לפגישה וסיפר לי שנפגש עם עו"ד פלוני אשר הבטיח לו כי תוך 18 חודשים ימחקו כלל חובותיו ועוד הבטיח  כי את כל ההגבלות ניתן לבטל תוך 24 שעות!

ברצוני להבהיר סוגיות אלו לכל האזרחים הפשוטים אשר מן הסתם  אינם בקיאים בנבכי ההליך ואינם מבינים כיצד פועלת מערכת ההוצאה לפועל.

"ביטול הליכים תוך 24 שעות!" ( הייתכן?)

ברצוני להפריך הצהרה זו. ולהסביר לכל החייבים כיצד למעשה ניתן לבטל הליכים ותוך כמה זמן.

חייב אשר פתוחים כנגדו תיקי הוצאה לפועל והוטלו נגדו הגבלות על הרישיון נהיגה למשל, וכן בוצעו נגדו עיקולים על המשכורת /או עיקול על חשבון העו"ש –אין סיכוי כי יהא ניתן לבטל עיקולים ו/או הגבלות אלו תוך 24 שעות ומדוע?

נניח שפתוחים כנגד פלוני 9 תיקים בהוצאה לפועל כאשר שניים מהתיקים הטילו נגדו הגבלה על רישיון הנהיגה וכן הטילו עיקול על משכורתו של החייב, למשל.

כדי לבטל עיקול זה ו/או לבטל את ההגבלה על הרישיון יש להגיש בקשה מפורטת לרשם ההוצאה לפועל הנתמכת במסמכים רבים כגון הסכם שכירות, תדפיסי בנק, הסכם גירושין למשל, ועוד מסמכים רבים.

כאמור, הכנת בקשה זו וכן איסוף כל המסמכים לוקחת מספר ימים. כמו כן, לאחר הגשת הבקשה לעיתים החייב ממתין שבוע ימים עד למתן החלטה ולעיתים הבקשה בכלל נדחית מסיבות שונות ומגוונות.

בהנחה שרשם ההוצאה לפועל קיבל את הבקשה ( ישנם מקרים שהבקשה נדחית ו/או רשם הוצאה לפועל מבקש מסמכים רבים נוספים ו/או רשם ההוצאה לפועל מבקש הבהרות – עניין אשר מעכב את הבקשה בימים ארוכים נוספים) , הוא קובע צו תשלומים בתיק ההוצל"פ אותו על החייב לשלם מדי חודש בחודשו.

רק לאחר שהחייב משלם את צו התשלומים שנקבע לו ניתן להגיש בקשה לביטול הגבלות ועיקולים.

יוצא אפוא כי, עד אשר נקבע צו תשלומים, עד אשר החייב משלם את צו התשלומים, עד אשר מוגשת בקשה נוספת לביטול הליכים ועד אשר ניתנת החלטה סופית של רשם ההוצאה חולפים במינימום שלושה ימים לפחות ובקשה כזו יכולה להתעכב גם 14 ימים!

מן הסתם, חייבים אשר פתוחים כנגדם תיקים רבים בהוצאה לפועל, אין ביכולתם הכלכלית להגיש בקשות לביטול הליכים בכל תיק ותיק ולשלם בכל תיק, צו תשלומים נפרד.

לחייבים אשר פתוחים כנגדם מספר רב של תיקים בהוצאה לפועל, תמיד כדאי להגיש בקשה לאיחוד תיקים ולשלם צו תשלומים, אחד בלבד, בתיק האיחוד אשר יפתח כנגדם. וגם אז לאחר התשלום הראשון יהיה ניתן להגיש בקשה לביטול הליכים כאשר שוב, לעיתים הרשם מבקש כי טרם יבוטלו ההליכים על החייב לשלם 6 או 3 תשלומים בתיק האיחוד.

ביטול הליכים במסגרת הליך פשיטת רגל

במקרה והחליט החייב לפתוח בהליך פשיטת רגל אזי ניתן לעכב הליכים בכל תיקי ההוצאה לפועל הפתוחים כנגדו ולהציג לרשם ההוצאה לפועל אישור כי נפתח תיק במחוזי לפשיטת רגל.

מלבד העובדה כי, הכנת בקשה לפשיטת רגל ופתיחת התיק בכונס הרשמי ובבית משפט המחוזי לוקחת מספר ימים, גם לאחר שיפתח תיק פשיטת הרגל במחוזי, ההליכים כנגד החיייב מעוכבים בלבד ואינם מבוטלים מה הכוונה?

עיכוב הליכים משמעותו שהזוכה לא יוכל להטיל עיקולים והגבלות נגד החייב והחייב למעשה מוגן.

אבל, במידה והזוכה כבר הספיק להטיל עיקולים והגבלות הליכים נגד החייב, אזי עיקולים אלו לא יבוטלו אלא בהצגת החלטה ספציפית של בית משפט המחוזי ו/או בתנאי שיקבע צו תשלומים נגד החייב בתיק הפרטני.

יוצא אפוא כי, לא ניתן לבטל הליכים תוך 24 שעות, מאחר ופניה לבית משפט המחוזי עד למתן החלטה סופית יכולה לקחת ימים ארוכים. כמו כן, הגשת בקשה מפורטת לביטול עיקולים וקביעת צו תשלומים יכולה לקחת ימים ארוכים עד למתן החלטה ( אם בכלל תינתן החלטה חיובית ללא אישור מבית משפט המחוזי).

"מחיקת חובות ( הפטר ) תוך 18 חודשים"

לא פעם, פנו אליי חייבים אשר קיבלו אינפורמציה חלקית ומטעה אשר נעוצה בהבטחת שווא למחוק חובות תוך 18 חודשים.

החייבים, לצערי, מקבלים רושם מוטעה כי תוך שנה וחצי יהיו ללא חובות ובתנאי שישלמו סכום זניח לקופת הכינוס משך שנה וחצי בלבד.

אנסה להסביר בשפה הברורה לכל אדם מן היישוב, כיצד צפוי להתנהל הליך פשיטת רגל בעידן הרפורמה החדשה וכן אסביר את שלבי ההליך מיום הגשת בקשת החייב לפשוט רגל.

תחילה, חייב מגיש בקשה לפשיטת רגל באמצעות בא כוחו.

תוך 30-60 ימים ניתן נגדו צו כינוס.  צו כינוס הוא צו של בית משפט המעכב ומבטל את כל ההליכים כנגד החייב והוא למעשה מוגן מנושיו.

במסגרת צו הכינוס ממנים מנהל מיוחד לחייב ( עו"ד חיצוני הפועל בשם הכונס ) וכן נקבע לחייב צו תשלומים בהתאם ליכולתו הכלכלית, אותו עליו לשלם לקופת הכינוס מדי חודש.

כמו כן, על החייב להגיש דו"ח דו חודשי לגבי הכנסותיו והוצאותיו.

דיון בהכרזה נקבע 18 חודשים קדימה מיום מתן צו הכינוס.

כמה ימים לפני הדיון מגיש המנהל המיוחד דו"ח לבימש בו הוא מציע תוכנית פירעון לחייב כאשר רק במידה והחייב מסכים לדרישה של המנהל המיוחד, תינתן החלטה עוד בדיון כי יינתן הפטר לחייב המותנה בהפקדת סך של ______ש"ח לקופת הכינוס. ( כל מקרה לגופו כמובן )

חשוב לי להבהיר כי ברוב המקרים המנהלים המיוחדים דורשים מהחייב סכומים גבוהים כתנאי לקבלת ההפטר המיוחל.

במקרים ואין הסכמה לתוכנית הפירעון נדרש בא כוחו של החייב לנהל משא ומתן מול המנהל המיוחד בניסיון ל.

על כן, חייב אשר החליט לפנות לפשיטת רגל חשוב שיבחר בעו"ד אשר מיומן בניהול משא ומתן אפקטיבי ומוצלח.

על בסיס יומיומי – הן כלפי חוץ מול ספקים, לקוחות וגורמים נוספים, והן מול גורמים בתוך הארגון – קולגות ממחלקות שונות, עובדים או אל מול הממונים ועוד. ניהול משא ומתן אפקטיבי הינו כלי הכרחי בסל הכלים של המנהל לצורך השגת מטרות עסקיות. התנהלות מוצלחת בתהליכי משא ומתן מורכבים נשענת על כישורים של דיאלוג, הקשבה, הבנת הצרכים של הצדדים השונים, ניהול קונפליקטים, ניהול משברים ועוד, כל אלו חשובים על מנת לנהל את תהליך המשא ומתן מתוך תפיסה של Win-Win. 

דילוג לתוכן